ДНЗ "Ясочка" Краснолуцької сільської ради

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Договір

про співпрацю дошкільного закладу та батьків вихованців

 

«____»______________201_ р.

          Дошкільний навчальний заклад «Ясочка» Краснолуцької сільської ради в особі завідувача, який діє на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Статуту дошкільного навчального закладу, з одного боку, та батьків або осіб, які їх замінюють,_______________________________________________________________________________________  з другого боку уклали Договір про наступне:

1.Загальні положення

         1.1. Предметом цього Договору є загальна діяльність щодо організації виховання та утримання дитини у дошкільному навчальному закладі.

         1.2. Спільна діяльність здійснюється Сторонами відповідно до цього Договору.

         1.3. Режим роботи  дошкільного навчального закладу згідно зі Статутом 10,5 годин, 5 днів на тиждень, з 7.30–18.00, вихідні – субота та неділя.

         1.4. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» послуги щодо виховання дітей у дошкільному навчальному закладі надаються безкоштовно.

2. Права та зобов’язання сторін

 

Дошкільний навчальний заклад «Ясочка» зобов’язується:

          2.1.Відповідно до Базового компонента дошкільної освіти забезпечувати:

          - збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дитини;

          - виховання у дитини любові до України, шанобливе ставлення до сімї,  повагу до народних традицій та звичаїв, державної мови, а також національних цінностей інших народів, свідоме ставлення до себе, оточуючих та навколишнього середовища;

          - формувати особистість дитини, сприяти розвиткові її творчих здібностей, здобуття соціального досвіду;

          - виконання вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

          - надавати консультативну допомогу сімї з питань виховання та розвитку дитини.

          2.2. Забезпечувати дитину якісним харчуванням.

          2.3. Забезпечувати комфортні та нешкідливі умови перебування дитини у дошкільному навчальному закладі.

          2.4. Своєчасно надавати батькам або особам, які їх замінюють, нарахування для здійснення оплати за перебування в закладі ( щомісяця до 10 числа)

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язуються:

          2.5. Сприяти отриманню дитиною освітніх послуг, які надає дошкільний навчальний заклад.

          2.6. Виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, культурних цінностей українського народу, збереження навколишнього середовища.

          2.7. Постійно дбати про збереження та зміцнення фізичного і психічного здоровя дитини, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей.

          2.8. Поважати гідність дитини.

          2.9. Виховувати у дитини любов до праці, поважне ставлення до оточуючих.

          2.10.Дотримуватись правил гігієни та санітарії.

          2.11.Дотримуватись Статуту дошкільного навчального закладу та Правил внутрішнього розпорядку.

          2.12.Відповідно до чинного законодавства України своєчасно здійснювати оплату за перебування дитини у дошкільному навчальному закладі щомісяця до 15 числа.

          2.13.Брати участь у громадському житті дошкільного навчального закладу, відвідувати групові та загальні батьківські збори.

          2.14.Виконувати рішення батьківських зборів.

          2.15.Брати участь у святкових культурно-масових заходах групи та дошкільного навчального закладу.

          2.16.Надавати допомогу дошкільному навчальному закладові у вирішенні питання створення належних умов для перебування та виховання дітей, зміцненні матеріально-технічної бази,  забезпеченні виконанню санітарно-гігієнічних вимог.

           2.17.Сприяти придбанню дидактичного матеріалу для здійснення виховної роботи, необхідних канцелярських товарів, мийних засобів, матеріалів, необхідних для здійснення ремонтних робіт, щомісяця перераховувати кошти у розмірі, встановленому загальними і груповими зборами батьків та піклувальною радою.

           2.18.Брати участь у благоустрої дошкільного навчального закладу та проведенні ремонтних робіт.

           2.19.Своєчасно приводити дитину в дошкільний навчальний заклад, не запізнюватися, не порушувати режим дошкільного навчального закладу , не пропускати  заклад без поважних причин.

           2.20.У разі захворювання дитини негайно повідомляти адміністрацію дошкільного навчального закладу про причини відсутності та стан здоровя дитини.

           2.21.Після хвороби чи інших причин відсутності надавати довідку лікаря про стан здоровя та епідеміологічне оточення.

           2.22.Не приводити хвору дитину у дошкільний навчальний заклад, у разі виникнення ускладнень або інших відхилень у стані дитини негайно повідомляти вихователя групи.

            2.23.У разі алергійних реакцій або хронічних захворювань дитини повідомляти медичний персонал та вихователів групи.

            2.24.Під час ранкового прийому передавати дитину вихователю персонально. Не дозволяється самостійно відпускати дитину до дошкільного навчального закладу.

            2.25.Забирати дитину вчасно із дошкільного навчального закладу.

            2.26.Неповнолітнім дітям та стороннім особам, які не зазначені батьками у письмовій заяві, діти із дошкільного навчального закладу не віддаються.

            2.27.Батькам та іншим особам напідпитку приходити за дітьми забороняється.

            2.28.Своєчасно надавати документи на отримання пільг за перебування дитини у дошкільному навчальному закладі у порядку встановленому чинним законодавством.

Дошкільний навчальний заклад має право:

Відрахувати дитину із дошкільного навчального закладу :

             -     на підставі документу лікувальної установи про протипоказання щодо відвідування

                   дошкільного навчального закладу;

 • за бажанням батьків або осіб , які їх замінюють, на підставі власної заяви;
 • у разі невідвідування дошкільного навчального закладу понад два місяці без поважних причин та попереднього узгодження;
 • у разі порушення терміну розрахунку за перебування дитини у дошкільному навчальному закладі.

Батьки мають право:

 • на отримання якісних послуг;
 • звертатися до адміністрації у разі виникнення питань щодо надання освітніх послуг, умов утримання, оплати за перебування дитини у дошкільному навчальному закладі;
 • бути  обраними в органи громадського самоврядування у дошкільному навчальному закладі;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення умов утримання та якості надання освітніх послуг;
 • на збереження місця у дошкільному навчальному закладі у разі відсутності протягом кількох місяців (не більше шести);
 • на отримання компетентної консультації фахівців з питань розвитку та виховання дитини;
 • на відвідування дитиною дошкільного навчального закладу в літній період перед переходом до школи (до 31 серпня);
 • бути присутніми та брати участь у навчально-виховному процесі у групі (за бажанням);
 • звертатись до органів управління освітою всіх рівнів та до суду, якщо порушено умови даної угоди;
 • захищати права дитини у відповідних державних органах та суді.

 

3.Порядок розрахунків

            3.1. Плата за харчування дитини вноситься на рахунок дошкільного навчального закладу відповідно до документа про оплату не пізніше 14 –го числа кожного місяця.

            3.2. Благодійні та цільові внески вносяться на рахунок дошкільного навчального закладу, в порядку, встановленому піклувальною радою дошкільного навчального закладу.

 

4. Відповідальність сторін

            4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання усіх зобов’язань, передбачених цим Договором згідно з чинним законодавством.

5.Вирішення спорів

            5.1. Усі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами цього Договору, або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У разі, коли Сторони не дійдуть згоди, справа підлягає передачі до суду.

 

6. Термін дії Договору

            6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє весь термін перебування дитини у дошкільному навчальному закладі.

            6.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором однією із Сторін, друга має право розірвати його. У цьому разі Сторони зобов’язані попередити одне одного письмово за два тижні до розірвання Договору.

            6.3. Договір може бути розірваним за згодою Сторін після повного розрахунку за перебування дитини у дошкільному навчальному закладі.

7.Заключні положення

7.1. Договір складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну чинність. Один примірник зберігається у дошкільному навчальному закладі, другий – у батьків.

  1. Усі зміни і доповнення до цього Договору дійсні лише у разі, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.
  2. Усі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

Дошкільний навчальний заклад                                                                               Батьки дитини ____________________________

____________________________                                                                                                       ____________________________

____________________________                                                                                                       ____________________________

____________________________                                                                                                       ____________________________

____________________________                       

 

Завідувач:___________________

Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz
 • Ділова Україна. Календар свят рідною мовою

  Національна дитяча гаряча лінія
  Національна гаряча лінія

  Copyright MyCorp © 2019
  Створити безкоштовний сайт на uCoz